לימוד חליל - שיעורי חלילית
מדריך לימוד נגינה בחלילית און לין
תווים לחלילית בכל שיעור נגינה

רה דו סי לה סול פה מי רה דו

שיעור 4

לימוד שיר חדש
שיר - יונתן הקטן

כל התווים שלמדנו עד שיעור 2

לימוד חליל - ראשי
© All Right Reserved - Sharon Diogines Tal - שרון טל