לימוד חליל - שיעורי חלילית
מדריך לימוד נגינה בחלילית און לין
תווים לחלילית בכל שיעור נגינה

רה דו סי לה סול פה מי רה דו
שיעור חליל 2
לימוד הצלילים
לומדים לנגן - הצליל דו
לומדים לנגן - הצליל רה
כל התווים שלמדנו עד שיעור 2

לימוד שיר חדש
תווים לחליל לשיר - בוקי בוקי
בוקי בוקי בקבוקי, בוקי בקבוקיים
למוזג בקבוק אחד, לאורח שנים
כל היום סללתי כביש, זה מעט לא נוח
ובערב עסק ביש,לטיל אין כוח
בוקי בוקי בקבוקי, בוקי בקבוקיים
למה לי בקבוק אחד, ולאורח שנים?
בוקי בוקי בקבוקי, בוקי בקבוקיים
אם חלב הרבה שותים , כוח יש כפלים
לימוד חליל - ראשי
© All Right Reserved - Sharon Diogines Tal - שרון טל